Opleiding tot 3ster instructeur (Scuba instructor level 2 - EN-14413)

De titel van 3*Instructeur is de hoogst bereikbare titel binnen ons opleidingssysteem. Als 3*Instructeur ben je niet alleen werkzaam binnen je eigen club, maar ben je vooral werkzaam voor de federatie. De examens voor Assistent-Instructeur, de opleidingen van Instructeurs, de organisatie van Zeestages, de ontwikkeling van cursussen en nieuwe inzichten in de duiksport, ... Het behoort allemaal tot je takenpakket. Natuurlijk doe je dat niet allemaal alleen. Je maakt deel uit van een team, het college der 3*Instructeurs. Dit college vormt, samen met de andere instructeurs, de drijvende veer achter de NELOS-duiksport. Alle beslissingen welke kunnen bijdragen aan een beter duikonderricht of over een grotere veiligheid van onze duikers worden hier genomen.

Waarom?

Een 3*Instructeur is actief over de ganse NELOS. Hij moet beantwoorden aan de vereisten van de 2*Instructeurs, maar bovendien moet hij in staat zijn om:

 • Een examensessie voor Assistent-Instructeur te organiseren.
 • In te staan voor de opleiding en vorming van instructeurs.
 • Als jurylid deel te nemen aan de examens voor de instructeurs.
 • Op te treden als organisator van duikuitstappen, scholing- of vervolmakingstages en daarbij zelfs onbekende duikplaatsen kunnen aandoen.
 • Medeverantwoordelijk te zijn voor het in stand houden, verspreiden en ontwikkelen van het NELOS-duikonderricht in de breedste betekenis.
 • Daartoe moet hij actief zijn in de Commissie van het NELOS-duikonderricht en het College van de 3*Instructeurs.
 • Hij dient zich te houden aan het reglement van inwendige orde van het college der 3*Instructeurs.

Voorwaarden

Voor het gedeelte theorie:

 • 2*Instructeur zijn sinds 12 maanden op datum van het theoretisch examen;
 • 21 jaar oud zijn;
 • voorgesteld worden door de Voorzitter en Duikschoolverantwoordelijke van de club. Kandidaten die geweigerd worden, kunnen zich wenden tot het Bestuur van het Duikonderricht;
 • geslaagd zijn voor het eerste luik alvorens te mogen deelnemen aan het tweede luik.

Voor het gedeelte verhandeling:

 • geslaagd zijn voor het eerste luik.

Voor het gedeelte Zeestage:

 • geslaagd zijn voor het eerste en tweede luik;
 • 20 openwaterduiken hebben geleid, waarvan minstens 10 zeeduiken sinds het behalen van 2*Instructeur;
 • minstens 300 duiken gedaan hebben voor minstens 150 duikuren (100 zeeduiken in de zone(30)), waarvan minstens 75 elders dan in de Oosterschelde;
 • 30 zeeduiken vanaf een boot, waarvan 10 sinds het behalen van 2*Instructeur;
 • voor duikers die 50 jaar of ouder zijn bij aanvang van de stage: een medisch attest (te downloaden van de NELOS?wiki) afgeleverd door een dokter van de Geneeskundige Commissie.
  Dit attest dient bij de inschrijving voor de Zeestage gevoegd te worden.

Inhoud opleiding

Het examen 3*Instructeur bestaat uit 3 luiken:

 • de theorie;
 • de verhandeling;
 • de Zeestage.

Meer informatie over het verloop en de inhoud van de opleiding vind je terug op de website van Nelos.

Contact

 • Herenstraat 87
  3600 Genk

  KBO 0409.673.164
  IBAN BE31 0688 9146 1955
  BIC GKCC BE BB

 • Zin om eens een kijkje te komen nemen? Aarzel niet en spring gerust eens binnen tijdens één van onze zwembadtrainingen in zwembad 'SportinGenk', Emiel Van Dorenlaan 144 in 3600 Genk

  Dinsdag: van 21u00 tot 22u00
  Donderdag: van 20u30 tot 22u30

 • Zit je nog met een vraag? Behalve binnenspringen tijdens één van onze trainingen kan je natuurlijk ook altijd een berichtje sturen op bovenstaand adres. we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.